Select language:    Bookmark and Share  
Home   Buy now   Screenshots   Compare   Download   Support   Partners   Contact
Product Info
Overview
Live video demos
Report & Management Live Demo
Screenshots
Editions Comparison
Why MyUSBOnly
Report & Management New!
Version History
Download free trial
See our clients
 
Ordering
Pricing
Buy now
Locate a local reseller
Purchase orders
Volume discounts
 
Support
Lost registration key
Online manual
Translations
Security news
Contact us
 


醫 局 擬 嚴 懲 遺 失 USB 手 指 建 議 停 職 兩 周   最 嚴 重 可 被 炒

醫 管 局 周 四 舉 行 董 事 局 大 會 , 討 論 加 重 對 員 工 遺 失 載 有 病 人 資 料 記 憶 體 的 處 分 。
醫 院 管 理 局 接 連 發 生 遺 失 載 有 病 人 個 人 資 料 的 「 USB 手 指 」 等 電 子 儲 存 媒 體 , 為 防止 類 似 事 件 再 發 生 , 據 悉 醫 管 局 建 議 加 重 處 分 , 由 現 時 書 面 警 告 加 重 至 可 能 停 職 及停 薪 兩 周 , 嚴 重 者 甚 至 被 解 僱 。 該 局 董 事 局 大 會 將 於 本 周 四 討 論 有 關 建 議 。 有 病 人組 織 認 為 加 重 處 分 合 理 , 可 增 加 阻 嚇 力 。

或 向 員 工 提 供 加 密 手 指

現時 醫 護 人 員 遺 失 儲 存 病 人 資 料 的 USB 等 電 子 儲 存 媒 體 , 懲 處 主 要 是 書 面 警 告 。 據 悉, 醫 管 局 對 接 二 連 三 發 生 有 關 事 件 感 尷 尬 , 鑑 於 公 眾 認 為 懲 處 過 輕 , 而 且 醫 護 人 員違 失 病 人 資 料 違 反 專 業 操 守 , 故 建 議 針 對 員 工 使 用 未 經 批 准 的 電 子 儲 存 媒 體 , 及 遺失 載 有 病 人 資 料 的 儀 器 , 引 入 更 嚴 厲 的 處 分 。

據 悉 , 即 使 現 時 人 力 資 源 守 則 列 明 員 工 嚴 重 犯 錯 可 被 解 僱 , 但 醫 院 在 研 究 懲 處 時 ,一 般 不 會 考 慮 解 僱 。 局 方 建 議 日 後 若 案 件 嚴 重 , 如 員 工 已 多 次 違 規 , 可 考 慮 解 僱 。
醫 管 局 認 為 在 書 面 警 告 及 解 僱 之 間 , 應 有 中 間 落 墨 的 懲 處 , 建 議 引 入 的 其 中 一項 新 處 分 , 是 停 薪 及 停 職 一 段 時 間 , 例 如 兩 周 , 有 關 處 分 是 現 時 人 力 資 源 守 則 中 沒有 的 , 希 望 加 強 員 工 的 警 覺 性 。
消 息 指 , 醫 管 局 並 非 單 靠 懲 處 來 解 決 員 工 遺失 USB 手 指 的 問 題 , 該 局 亦 建 議 強 制 員 工 參 加 培 訓 課 程 , 熟 習 個 人 資 料 保 安 守 則 ;並 建 議 為 有 需 要 員 工 每 人 提 供 一 支 有 加 密 裝 置 的 USB 手 指 , 估 計 數 千 名 醫 護 人 員 如正 接 受 專 科 培 訓 的 年 輕 醫 生 有 需 要 。 醫 管 局 董 事 局 大 會 本 周 四 會 開 會 討 論 上 述 建 議。

醫 生 : 問 題 在 工 時 太 長

病 人 互 助 組 織 聯 盟 主 席 張 德 喜 表 示 , 遺 失 載 有 病 人 私 隱 的 USB 事 件 不 斷 發 生 , 加 強 處 分 才 有 阻 嚇 性 。
前線 醫 生 聯 盟 主 席 羅 智 ? 表 示 , 醫 管 局 將 所 有 責 任 推 卸 予 員 工 , 「 同 事 要 帶 ? 返 屋 企做 , 係 因 為 平 時 工 作 時 間 太 長 , 冇 理 由 要 留 ? 醫 院 通 宵 寫 報 告 。 」 他 曾 聽 聞 有 醫 生申 請 使 用 USB 但 不 獲 批 , 即 使 申 請 也 要 數 天 時 間 , 醫 生 來 不 及 等 審 批 , 「 同 事 唔 見 USB 要 罰 無 可 厚 非 , 但 係 管 理 層 要 解 決 問 題 。 」


 

SATISFACTION
GUARANTEED!

 

We offer you a 30-day unconditional money back guarantee! 100% satisfaction or your money back.

 

SYSTEM
REQUIREMENTS

 

Microsoft Windows XP, Server 2003, 2008, Vista, 7, 8, 10, 11 - MyUSBOnly is not a resource-consuming utility.

 

Home | Pricing | Buy now | Screenshots | Download | Support | Resellers | Affiliates | Pressroom | Contact | About | Sitemap

Copyright © Whatlink Software Limited. 2003-2023. All Rights Reserved. EULA | Privacy Statement